Primobolan depot kilo

ordered 5 x test 400, paid with paypal, delivered on time, bottles, labels, and boxes looked great and very professional.
Started jabbing, no real pip, libido increase within days, doing 2ml a week, good size increase and aggression, bit of gyno so started on arimedex which sorted it, all good with first vial, but have suspicion that it’s underdosed as strength gains aren’t as great as with another ugl.
2nd vial of same gear, lump at injection site which actually travelled down from injection site about 6 inches after a couple of days, lasted about six days in total. Pinned again on opposite delt, same thing, solid lump that slowly travelled lower than original injection site, threw vial away.
3rd vial was like the first, smooth with zero pip, increase in size and strength but not as great as another ugl which i’ve used.
4th vial and lump at injection site back, i’ve stuck it in the cupboard with the fifth vial they threw in for free, might use it in emergency if my new source drys up
All in all i would say, underdosed but by how much i don’t know, was also getting big lumps under the skin after injection, your guess is as good as mine as to why, i’ve personally swapped to another ugl

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

Planning.....a good plan on a cycle always includes test. Always. Hard shutdown in this scenario that you posted is erectile disfunction....because no test. Error in writing 7.....10 still doesn't allow primo to function on a good cycle the way its supposed to do. Milligrams errors....you frontloaded but then dropped to half a beginner primo cycle...mixed with being too short. Finally...masteron.....cycles are built around experience so that should you have any issues you can determine which one is causing the issue and fix/modify. Yet here thetes two compounds thrown together without and prior use by you...or atleast you haven't mentioned any prior cycles or knowledge. Down below corrected cycles have been posted but your mind is made up...which is a shame. Two months of working out with clean clean diet could have you closer to a good starting point. I know full well the cost of primo and a proper cycle...that too is a shame. Folks hete gave great advice but you're gonna take the luquid gold at an improper amount for the improper time and get improper results.

Primobolan depot kilo

primobolan depot kilo

Media:

primobolan depot kiloprimobolan depot kiloprimobolan depot kiloprimobolan depot kiloprimobolan depot kilo

http://buy-steroids.org